Nyheder - Riversidejazz

Fordi musik skal være levende
Go to content

Main menu:

Her er hovedpunkterne fra den netop afholdte generalforsamling i klubben, der blev afholdt på Jernbanecafeen.

Regnskabet for 2017 udviste et underskud på 35.000.-.

Dette skyldes bla. færre deltagere til arrangementerne, en meget høj husleje i Teaterfoyeren samt et mindre salg i baren.
Bestyrelsen har for at vise et bedre regnskab i 2018 taget flere initiativer.
Et af de største er den meget omkostningstunge lokaleleje på næsten 42.000,-, der bortfalder, besparelser på IT på 6000,- samt indkøb af drikkevarer mm. på 15.000,- samlet set 63.000,-

Lokalelejen til Jernbanecafeen bliver fremover afregnet således, at cafeen får indtægten af salget i baren. Salget indbragte i 2017 28000,-.

Simpel hovedregning viser, at den samlede besparelse derfor vil blive 35.000,-.

Derudover blev det på den ekstraordinære generalforsamling i december vedtaget at hæve det årlige kontingent til 150,-

Bestyrelsen har ligeledes vedtaget at afholde arrangementerne på forskellige ugedage. Arrangementet i februar var en søndag eftermiddag med mulighed for at købe en let frokostanretning, hvilket 60 personer benyttede sig af. Det samlede antal gæster var 80 denne eftermiddag og der var mange roser til os for det nye initiativ.

Derfor ser bestyrelsen med fortrøstning på fremtiden.

Kai Langerup har været konstitueret formand samtidig med kassererjobbet. Kai fortsætter som kasserer, mens Uffe Junker tager et år i formandsstolen og samtidig beholder ansvarsområdet som PR-mand. Der var genvalg til Finn Rasmussen samt "Rasmus" som 1. suppleant. Annette Schöne blev valgt som 2. suppleant. Derudover var der genvalg til Jacob Balch Petersen som revisor.

Fremover vil indkaldelsen til generalforsamling blive udsendt sammen med forårsprogrammet. hvilket sparer annonceudgifterne.

Endvidere kan man tage gæster med til klubbens arrangementer. Entreen for gæsterne vil være 100,-.

Sluttelig var der en stor tak til Ole Weibel, der står for booking af musikken.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu