Nyheder - Riversidejazz

Gå til indhold

Nyheder

Referat af generalforsamling d. 20. februar kl. 19 på Jernbanecafeen
Engboulevarden 42 i Nyk. F.

 
1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent Jens Rasmussen
Referent Uffe Junker
 
2.   Bestyrelsens beretning
Godkendt. Kan læses her.
 
3.   Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskab godkendt. Underskud på 14600,- hvilket for en stor dels vedkommende skyldes et aflyst orkester til klubbens 30 års jubilæum pga. nærmest intet fremmøde.
 
4.   Fastsættelse af kontingent
Uændret
 
5.   Indkomne forslag
Ingen
 
6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen
 
På valg er Kai Langerup og Finn Rasmussen (modtager genvalg)
Genvalg
 
7.   Valg af suppleanter
 
Bjarne ”Rasmus” Rasmussen er på valg (modtager genvalg)
 
Annette Schöne er på valg (modtager genvalg)
Genvalg
 
8.   Valg af revisor
Jacob Balch
 
9.   Evt.
Intet
 
 
 

23. februar 2020


Arrangementerne afholdes i Jernbanecafeen, Engboulevarden 42, 4800 Nyk. F.
Tilbage til indhold